ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : WTG1007A รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน [มอสโคว์-มูร์มันสค์] (071219)
ทัวร์รัสเซีย : WTG1007A รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน [มอสโคว์-มูร์มันสค์] (071219)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
ราคาเริ่มต้น 68,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-RU-4NOV-7DEC19
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
–อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต
– ตลาดสินค้าพื้นเมือง –มูร์มันสค์ –ล่าหาแสงเหนือ
–เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ– ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้  
นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล ื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน 
– สโนว์โมบิล  ตามล่าหาแสงเหนือ– ผ่านชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ 
–อนุสาวรีย์อโลชา -มหาวิหารเซนต์นิโคลัส –จัตุรัสแดง
– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
– สถานีรถไฟใต้ดิน –อาร์บัต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มอสโคว์
X X อาหาร
  Day2 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ –อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ –ล่าหาแสงเหนือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มูร์มันสค์ –เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ– ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล ื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – สโนว์โมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ –อนุสาวรีย์อโลชา -มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – สนามบิน – มอสโคว์–จัตุรัสแดง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่– สถานีรถไฟใต้ดิน –อาร์บัต
อาหาร อาหาร X
  Day7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มอสโคว์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ –อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ –ล่าหาแสงเหนือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มูร์มันสค์ –เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ– ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล ื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – สโนว์โมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ –อนุสาวรีย์อโลชา -มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – สนามบิน – มอสโคว์–จัตุรัสแดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่– สถานีรถไฟใต้ดิน –อาร์บัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : WTG1007A รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน [มอสโคว์-มูร์มันสค์] (071219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com