ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : WQR1008D รัสเซีย-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (181019)
ทัวร์รัสเซีย : WQR1008D รัสเซีย-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (181019)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-RU-25MAY-18OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
กรุงมอสโคว์ –เนินเขาสแปร์โร่ – สถานีรถไฟใต้ดิน –ถนนอารบัต -มอสโคว์ – ซากอร์ส –โบสถ์โฮลีทรินิตี้ –จัตุรัสแดง – ชมละครสัตว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก– พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน) – เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน (พระราชวังฤดูร้อน) – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)- เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–จัตุรัสพาเลซ – ป้อมปีเตอร์และปอล โบสถ์สมอลนี – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมโชว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซก (ด้านนอก) – มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก) เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 กรุงมอสโคว์ –เนินเขาสแปร์โร่ – สถานีรถไฟใต้ดิน –ถนนอารบัต
X อาหาร อาหาร
  Day3 มอสโคว์ – ซากอร์ส –โบสถ์โฮลีทรินิตี้ –จัตุรัสแดง – ชมละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ตลาดสินค้าพื้นเมือง – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์– มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(โดยรถไฟด่วน)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก– พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน) –เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน (พระราชวังฤดูร้อน) – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–จัตุรัสพาเลซ – ป้อมปีเตอร์และปอล โบสถ์สมอลนี – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมโชว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซก (ด้านนอก) – มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก) เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงมอสโคว์ –เนินเขาสแปร์โร่ – สถานีรถไฟใต้ดิน –ถนนอารบัต
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์ – ซากอร์ส –โบสถ์โฮลีทรินิตี้ –จัตุรัสแดง – ชมละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ตลาดสินค้าพื้นเมือง – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์– มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(โดยรถไฟด่วน)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก– พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน) –เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน (พระราชวังฤดูร้อน) – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–จัตุรัสพาเลซ – ป้อมปีเตอร์และปอล โบสถ์สมอลนี – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมโชว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซก (ด้านนอก) – มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก) เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : WQR1008D รัสเซีย-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (181019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA6DW5 RUSSIA SUPER MOSCOW 6 วัน (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com