ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : VKO02 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N (071019)
ทัวร์รัสเซีย : VKO02 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N (071019)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 37,999
รหัสทัวร์ THG15-W5-RU-3JUN-7OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน W5
สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต-เมืองซากอร์ส
โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล
ห้างกุมรถไฟความเร็วสูง SAPSAN
เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเทอรีน
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล
มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด
ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 37,999-41,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์– มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
X อาหาร X
  Day3 เมืองซากอร์ส –โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้– ตลาดอิสไมโลโว่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม
อาหาร อาหาร X
  Day5 รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระราชวังแคทเทอรีน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค –โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร อาหาร X
  Day7 สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิรก์ ) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์– มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองซากอร์ส –โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้– ตลาดอิสไมโลโว่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระราชวังแคทเทอรีน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค –โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิรก์ ) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : VKO02 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N (071019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA6DW5 RUSSIA SUPER MOSCOW 6 วัน (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com