ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (051019)
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (051019)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 27,999
รหัสทัวร์ THG15-W5-RU-8JUN-5OCT19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน W5
สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
เมืองซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ
โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999-31,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
X อาหาร X
  Day3 เมืองซากอร์ส –โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้– ตลาดอิสไมโลโว่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
อาหาร X X
  Day6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองซากอร์ส –โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้– ตลาดอิสไมโลโว่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (051019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com