ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : VCEURO 7 RUSSIA 8 DAY MOSCOW ST.PETERSBURG (061219)
ทัวร์รัสเซีย : VCEURO 7 RUSSIA 8 DAY MOSCOW ST.PETERSBURG (061219)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 49,999
รหัสทัวร์ THV1-EK-RU-26JUL-6DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์ -สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิลจัตุรัสแดง-หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก- นั่งรถไฟด่วนSAPSAN เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมเมือง-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว -มหาวิหารเซนต์ไอแซคพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
X X อาหาร
  Day3 มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิลจัตุรัสแดง-หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก- นั่งรถไฟด่วนSAPSAN
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ไอแซคพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิลจัตุรัสแดง-หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก- นั่งรถไฟด่วนSAPSAN
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ไอแซคพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : VCEURO 7 RUSSIA 8 DAY MOSCOW ST.PETERSBURG (061219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com