ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : TG812 Russia ตามล่าหาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (231219)
ทัวร์รัสเซีย : TG812 Russia ตามล่าหาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (231219)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ THB12-TG-RU-6NOV-23DEC19
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ 
– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต– ละครสัตว์
– เมอร์มังส์– กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ- Husky farm 
– ช้อปปิ้ง Local Market – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก- พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช 
-พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ 
– มหาวิหารเซนต์ไอแซค-Saspan train – กรุงมอสโคว์
- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
X X อาหาร
  Day2 กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต– ละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 มอสโคว์ – เมอร์มังส์– กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์– เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
X อาหาร อาหาร
  Day6 Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
อาหาร อาหาร X
  Day7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต– ละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์ – เมอร์มังส์– กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์– เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : TG812 Russia ตามล่าหาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (231219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com