ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : TG811 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (091019)
ทัวร์รัสเซีย : TG811 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (091019)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ราคาเริ่มต้น 58,900
รหัสทัวร์ THB12-TG-RU-18SEP-9OCT19
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ 
– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต– Sapsan train 
– ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค- พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
– พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ- พระราชวังแคทเธอรีน
-มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
X X อาหาร
  Day2 กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 มอสโคว์ – Sapsan train – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ– พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พระราชวังแคทเธอรีน – Sapsan train – มอสโคว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
อาหาร อาหาร X
  Day7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์ – Sapsan train – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ– พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังแคทเธอรีน – Sapsan train – มอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : TG811 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (091019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA6DW5 RUSSIA SUPER MOSCOW 6 วัน (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com