ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : RUS-SUPA-7DW5 SUPER AURORA RUSSIA 7 วัน 4 คืน (210320)
ทัวร์รัสเซีย : RUS-SUPA-7DW5 SUPER AURORA RUSSIA 7 วัน 4 คืน (210320)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 53,888
รหัสทัวร์ THP3-W5-RU-9NOV19-21MAR20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน W5
เตหะราน- มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม-MURMANSK ล่าแสงเหนือ
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-METRO
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ -เตหะราน- มอสโคว์
X X X
  Day2 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม
X อาหาร อาหาร
  Day3 MOSCOW – MURMANSK ล่าแสงเหนือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 MURMANSK ล่าแสงเหนือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 MURMANSK – MOSCOW-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-METRO
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 มอสโคว์ – สนามบิน
อาหาร X X
  Day7 กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ -เตหะราน- มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : MOSCOW – MURMANSK ล่าแสงเหนือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : MURMANSK ล่าแสงเหนือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : MURMANSK – MOSCOW-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-METRO
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มอสโคว์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
07 - 13 ธ.ค. 62
54,888
62,388
54,888
53,888
52,888
21 - 27 ธ.ค. 62
54,888
62,388
54,888
53,888
52,888
23 - 29 ธ.ค. 62
53,888
61,388
53,888
52,888
51,888
28 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
59,888
67,388
59,888
58,888
57,888
25 - 31 ม.ค. 63
56,888
64,388
56,888
55,888
54,888
08 - 14 ก.พ. 63
53,888
61,388
53,888
52,888
51,888
07 - 13 มี.ค. 63
53,888
61,388
53,888
52,888
51,888
21 - 27 มี.ค. 63
53,888
61,388
53,888
52,888
51,888

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : RUS-SUPA-7DW5 SUPER AURORA RUSSIA 7 วัน 4 คืน (210320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com