ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : PRS04-WY PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK BEAUTY OF SNOWFLAKES 5 วัน 3 คืน (301219)
ทัวร์รัสเซีย : PRS04-WY PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK BEAUTY OF SNOWFLAKES 5 วัน 3 คืน (301219)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 33,900
รหัสทัวร์ THJ6-WY-RU-1NOV-30DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน WY
เมืองมอสโคว์– เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรนิตี้ 
- ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้- สแปร์โร่ฮิลล์
– มหาวิทยาลัยมอสโคว์- ชมการ แสดงรัสเซี่ยนเซอร์คัส
– พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซลิ 
– ห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนอารบัต
-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
- IZMAILOVO MARKET
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
X X X
  Day2 เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรนิตี้ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้- สแปร์โร่ฮิลล์– มหาวิทยาลัยมอสโคว์- ชมการ แสดงรัสเซี่ยนเซอร์คัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองมอสโคว์– พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซลิ – ห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนอารบัต
อาหาร X อาหาร
  Day4 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์- IZMAILOVO MARKET – สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรนิตี้ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้- สแปร์โร่ฮิลล์– มหาวิทยาลัยมอสโคว์- ชมการ แสดงรัสเซี่ยนเซอร์คัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองมอสโคว์– พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซลิ – ห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนอารบัต
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์- IZMAILOVO MARKET – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : PRS04-WY PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK BEAUTY OF SNOWFLAKES 5 วัน 3 คืน (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com