ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : PRS03-WY PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SUMMER RIVER CRUISE 5 วัน 3 คืน (191019)
ทัวร์รัสเซีย : PRS03-WY PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SUMMER RIVER CRUISE 5 วัน 3 คืน (191019)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 33,900
รหัสทัวร์ THJ6-WY-RU-6SEP-19OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน WY
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้
- ถนน อารบัต - สแปร์โร่ฮิลล์– มหาวิทยาลัยมอสโคว์
– มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– พระราชวังเครมลิน 
– จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
-รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์- IZMAILOVO MARKET
– ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์ประเทศรัสเซีย
X X X
  Day2 เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้- ถนน อารบัต - สแปร์โร่ฮิลล์– มหาวิทยาลัยมอสโคว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองมอสโคว์– มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์- IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์- สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์ประเทศรัสเซีย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้- ถนน อารบัต - สแปร์โร่ฮิลล์– มหาวิทยาลัยมอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองมอสโคว์– มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์- IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์- สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : PRS03-WY PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SUMMER RIVER CRUISE 5 วัน 3 คืน (191019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com