ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG014 We Are In Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน (3012
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG014 We Are In Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน (3012
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-RU-21SEP-30DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
 มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
– พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-เมืองปีเตอร์ฮอฟ 
– พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
-ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
– พระราชวังยูซูปอฟ-พิพิธภัณฑ์เรือรบ 
– ถนนเนฟสกี้– รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN 
– ถนนอารบัต -ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้
– โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค 
– วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์
– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ 
– จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล 
- รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
-IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
X X อาหาร
  Day2 มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พิพิธภัณฑ์เรือรบ – ถนนเนฟสกี้– รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN – มอสโคว์ – ถนนอารบัต
อาหาร X อาหาร
  Day6 ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้– โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์เรือรบ – ถนนเนฟสกี้– รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN – มอสโคว์ – ถนนอารบัต
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้– โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG014 We Are In Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน (3012
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com