ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG008 SHORTCUT RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน (021219)
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG008 SHORTCUT RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน (021219)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ราคาเริ่มต้น 41,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-RU-21AUG-2DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ 
– จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
-ซาร์กอส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET 
– ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์ 
-สถานีรถไฟใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์อวกาศ
 – วิหารเซนท์ซาเวียร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์
X X อาหาร
  Day2 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ซาร์กอส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สถานีรถไฟใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day5 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มอสโคว์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ซาร์กอส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สถานีรถไฟใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG008 SHORTCUT RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน (021219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com