ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG001 BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG001 BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ราคาเริ่มต้น 54,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-RU-20JUL-4DEC19
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์– นั่งรถไฟ SAPSAN 
สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์ เฮอมิเทจ 
– ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
– พระราชวังแคทเธอรีน-มหาวิหารเซนท์ไอแซค 
– เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล 
– ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส
กลับกรุงมอสโคว์– สถานีรถไฟใต้ดิน 
– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
– จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล 
– ห้างกุม – ละครสัตว์-ถนนอารบัต 
– มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
X X อาหาร
  Day2 มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์ เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับ กรุงมอสโคว์
อาหาร อาหาร X
  Day5 มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่– จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
X อาหาร X
  Day6 ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์ เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับ กรุงมอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่– จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-TG001 BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA6DW5 RUSSIA SUPER MOSCOW 6 วัน (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com