ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-EK014 รัสเซีย [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน (301219)
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-EK014 รัสเซีย [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน (301219)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ราคาเริ่มต้น 33,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-RU-18SEP-30DEC19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน EK
ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
- ถนนอารบัต– ซาร์กอร์ส 
– ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
-สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน 
– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
-VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ 
– OUTLET
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
X X อาหาร
  Day3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
อาหาร อาหาร X
  Day4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
อาหาร อาหาร X
  Day5 VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
อาหาร อาหาร X
  Day6 ดูไบ - กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ดูไบ - กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-EK014 รัสเซีย [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com