ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-EK013 รัสเซีย In Train [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน (27
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-EK013 รัสเซีย In Train [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน (27
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ราคาเริ่มต้น 51,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-RU-7OCT-27DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
– ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ 
– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์
-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ 
– จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล 
- รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
-นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก  
– พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ -ปีเตอร์ฮอฟ 
– พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
- มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล 
– ถนนเนฟสกี้- Outlet
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
X X อาหาร
  Day3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้- Outlet - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้- Outlet - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-EK013 รัสเซีย In Train [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน (27
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA6DW5 RUSSIA SUPER MOSCOW 6 วัน (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com