ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : FT-DME GF02V เที่ยว 2 ประเทศ รัสเซีย บาร์เรน 8 วัน 6 คืน (211019)
ทัวร์รัสเซีย : FT-DME GF02V เที่ยว 2 ประเทศ รัสเซีย บาร์เรน 8 วัน 6 คืน (211019)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 39,990
รหัสทัวร์ THF4-GF-RU-27MAY-21OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน GF
มอสโคว์–จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์-ถนนอาร์บัต 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟความเร็วสูง)
พุชกิน–พระราชวังแคเทอรีน-พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ)
พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–ถนนเนฟสกี้
ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล - โบสถ์หยดเลือด
มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค-พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง – มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล - พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่
บาห์เรน-มัสยิดกลาง Al Fateh – ป้อมปราการบาห์เรน
ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมือง
สายการบิน : GULF AIR (GF)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 39,990-49,990 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – กรุงมอสโคว
X X X
  Day2 มอสโคว–จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว-ถนนอาร์บัต
X อาหาร X
  Day3 มอสโคว-เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พุชกิน–พระราชวังแคเทอรีน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อน(ปีเตอร์ฮอฟ)-พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–ถนนเนฟสกี้
อาหาร อาหาร X
  Day5 ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค – มอสโคว์( โดยรถไฟความเร็วสูง )
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล - พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 มอสโคว–บาห์เรน-มัสยิดกลาง Al Fateh – ป้อมปราการบาห์เรน – ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมือง
X อาหาร อาหาร
  Day8 บาห์เรน – ประเทศไทย
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – กรุงมอสโคว
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว–จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว-ถนนอาร์บัต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว-เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พุชกิน–พระราชวังแคเทอรีน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อน(ปีเตอร์ฮอฟ)-พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–ถนนเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค – มอสโคว์( โดยรถไฟความเร็วสูง )
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล - พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มอสโคว–บาห์เรน-มัสยิดกลาง Al Fateh – ป้อมปราการบาห์เรน – ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมือง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : บาห์เรน – ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : FT-DME GF02V เที่ยว 2 ประเทศ รัสเซีย บาร์เรน 8 วัน 6 คืน (211019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com