ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : DME01 มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม 6D3N (071219)
ทัวร์รัสเซีย : DME01 มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม 6D3N (071219)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 32,999
รหัสทัวร์ THG15-EY-RU-6OCT-7DEC19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน EY
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ 
– จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม
-เมืองซากอร์ส –โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้
– สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนน อารบัต 
-โบสถ์ นิวเยรซูาเล็ม – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
- VDNKH Expo Park
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 สนามบินอาบูดาบี (UAE) – สนามบิน โดโมเดโดโว(มอสโคว์) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม
X อาหาร X
  Day3 เมืองซากอร์ส –โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้– สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนน อารบัต
อาหาร อาหาร X
  Day4 โบสถ์ นิวเยรซูาเล็ม – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - VDNKH Expo Park
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบิน โดโมเดโดโว(มอสโคว์) – สนามบินอาบูดาบี(UAE)
อาหาร X X
  Day6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินอาบูดาบี (UAE) – สนามบิน โดโมเดโดโว(มอสโคว์) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองซากอร์ส –โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้– สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนน อารบัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : โบสถ์ นิวเยรซูาเล็ม – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - VDNKH Expo Park
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบิน โดโมเดโดโว(มอสโคว์) – สนามบินอาบูดาบี(UAE)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : DME01 มอสโคว์ ซาร์กอร์ส นิวเยรูซาเล็ม 6D3N (071219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com