ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : AMAZING MOSCOW-ST.PETERSBURG 7 วัน 4 คืน (041219)
ทัวร์รัสเซีย : AMAZING MOSCOW-ST.PETERSBURG 7 วัน 4 คืน (041219)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 57,300
รหัสทัวร์ THS13-TK-RU-1MAY-4DEC19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน TK
มอสโคว์ -เนินเขาสแปร์โร่-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET
ถนนอารบัต-สถานีรถไฟใต้ดิน -พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล  - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม
สุสานเลนิน - ชมละครสัตว์-รถไฟความเร็วสูง Saspan
เซนปีเตอร์สเบิร์ก- ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อน
พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังนิโคลัส-โบสถ์หยดเลือด
มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ถนนเนฟสกี้
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 57,300 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - อิสตันบูล
X X X
  Day2 อิสตันบูล – มอสโคว์-เนินเขาสแปร์โร่-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-ถนนอารบัต
X อาหาร อาหาร
  Day3 สถานีรถไฟใต้ดิน -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์- ห้างกุม - สุสานเลนิน - ชมละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มอสโคว์-รถไฟความเร็วสูง Sapsan -เซนปีเตอร์สเบิร์ก- ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังนิโคลัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี้-สนามบิน
อาหาร X X
  Day7 สุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - อิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล – มอสโคว์-เนินเขาสแปร์โร่-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-ถนนอารบัต
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สถานีรถไฟใต้ดิน -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์- ห้างกุม - สุสานเลนิน - ชมละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มอสโคว์-รถไฟความเร็วสูง Sapsan -เซนปีเตอร์สเบิร์ก- ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังนิโคลัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี้-สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : AMAZING MOSCOW-ST.PETERSBURG 7 วัน 4 คืน (041219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com