ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : 8 วัน แกรนด์รัสเซีย (มอสโคว์–ซากอส–เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) (151119)
ทัวร์รัสเซีย : 8 วัน แกรนด์รัสเซีย (มอสโคว์–ซากอส–เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) (151119)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ราคาเริ่มต้น 62,000
รหัสทัวร์ THE9-TK-RU-26JUL-15NOV19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบูล– มอสโคว์–เข้าชมพระราชวังเครมลิน 
-ซาร์กอร์ส–จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์
– มหาวิหารเซ็นต์บาซิล– ช้อปปิ้ง-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
–เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
- มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
- พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารคาซาน 
–เข้าชมโบสถ์หยดเลือด -อารามอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพมหานคร
X X X
  Day2 อิสตันบูล– มอสโคว์–เข้าชมพระราชวังเครมลิน
X อาหาร อาหาร
  Day3 ซาร์กอร์ส–จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์– มหาวิหารเซ็นต์บาซิล– ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก –เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารคาซาน –เข้าชมโบสถ์หยดเลือด
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก -อารามอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล– มอสโคว์–เข้าชมพระราชวังเครมลิน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาร์กอร์ส–จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์– มหาวิหารเซ็นต์บาซิล– ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก –เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารคาซาน –เข้าชมโบสถ์หยดเลือด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก -อารามอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : 8 วัน แกรนด์รัสเซีย (มอสโคว์–ซากอส–เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) (151119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com