ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : ZZRH08 สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ทาซ เบิร์น 7D4N (เลสโก คัลลิสโต)
ทัวร์ยุโรป : ZZRH08 สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ทาซ เบิร์น 7D4N (เลสโก คัลลิสโต)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 53,999
รหัสทัวร์ THZ1-SQ-EU-12JUL-27DEC19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน SQ
เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้- อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ 
- น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์
- มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล 
- สวนสาธารณะแห่ง เมืองโลซานน์ - ศาลาไทย- เมืองเวเว่ย์ 
- อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์- ปราสาทชิลยอง 
- หมู่บ้านทาซ - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท 
- ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น 
เพื่อเดินทางกลับ สู่ หมู่บ้านทาซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
- เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ์- ประตูเมืองโบราณ 
- น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเคน่ทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
- ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองลูเซิร์น  
- อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล- เมืองอินเทอลาเก้น 
- ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์- เมืองกรินเดิลวัลท์
- สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
- สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์- สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 
- ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี- ลานสฟิงซ์- ธารน้ำแข็ง 
- ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค
- นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน 
- สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ์- เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค 
- โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์- โบสถ์เซนต์ปีเตอร์- โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
- ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์- ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้- อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์- มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่ง เมืองโลซานน์ - ศาลาไทย
X X อาหาร
  Day3 เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์- ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับ สู่ หมู่บ้านทาซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
อาหาร อาหาร X
  Day4 หมู่บ้านทาซ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ์- ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเคน่ทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์- ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองลูเซิร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
อาหาร X อาหาร
  Day5 เมืองลูเซิร์น - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์- เมืองกรินเดิลวัลท์- สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์- สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี- ลานสฟิงซ์- ธารน้ำแข็ง - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ์- เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์- โบสถ์เซนต์ปีเตอร์- โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส
อาหาร อาหาร X
  Day6 เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์- ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
อาหาร X X
  Day7 ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์- ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์- ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้- อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์- มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่ง เมืองโลซานน์ - ศาลาไทย
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์- ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับ สู่ หมู่บ้านทาซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้านทาซ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ์- ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเคน่ทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์- ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองลูเซิร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์- เมืองกรินเดิลวัลท์- สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์- สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี- ลานสฟิงซ์- ธารน้ำแข็ง - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ์- เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์- โบสถ์เซนต์ปีเตอร์- โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์- ท่าอากาศยานนานาชาติ สิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์- ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : ZZRH08 สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ทาซ เบิร์น 7D4N (เลสโก คัลลิสโต)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING 6 วัน 3 คืน (071219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300
ทัวร์ยุโรป : EY751 MONO SPAIN 7 วัน 4 คืน (251119)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 36,888
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com