ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : ZMUC20 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D5N (เลสโก บีเทลจุส) (
ทัวร์ยุโรป : ZMUC20 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D5N (เลสโก บีเทลจุส) (
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 69,999
รหัสทัวร์ THZ1-TG-EU-28DEC19-4JAN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์
- ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์- เสามาเรียนเซาเลอ 
- โอเปร่าเฮ้าซ์- ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน 
- เมืองโฮเฮ็น ชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา 
- เมืองคอนสแตนซ์ - ทะเลสาบโบเดนเซ - มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคอนสแตนซ์
- เขตเมืองเก่า เมืองคอนสแตนซ์- วิหารคอนสแตนซ์- ซากของป้อมปราการโรมัน
 - กำแพงเมืองโบราณ - สะพานยุคกลาง - เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์
- ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น
- อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองแองเกิลเบิร์ก 
- ขึ้น สู่ ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร์- ถ้ำน้ำแข็ง - ทิตฃลิส คลิฟ วอร์ค 
- เมืองดิจอง - เมืองปารีส - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ 
- ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลี เซ
- ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล 
-จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์- สะพานอเล็กซานเดอร์ที่3 
- ย่านเลอ มาเร่ส์- มหาวิหาร ซาเคร เกอร์- ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
- พระราชวังแวร์ซายส์- ลา วัลลีวิลเลจ เอาท์เล็ท - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย 
- พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์- ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์- เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์- ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองโฮเฮ็น ชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองคอนสแตนซ์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองคอนสแตนซ์ ประเทศเยอรมัน - ทะเลสาบโบเดนเซ - มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคอนสแตนซ์- เขตเมืองเก่า เมืองคอนสแตนซ์- วิหารคอนสแตนซ์- ซากของป้อมปราการโรมัน - กำแพงเมืองโบราณ - สะพานยุคกลาง - เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์- ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์- อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
อาหาร อาหาร X
  Day4 เมืองลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์- ขึ้น สู่ ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร์- ถ้ำน้ำแข็ง - ทิตฃลิส คลิฟ วอร์ค - เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองดิจอง - เมืองปารีส - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลี เซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์- สะพานอเล็กซานเดอร์ที่3 - ย่านเลอ มาเร่ส์- มหาวิหาร ซาเคร เกอร์- ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
อาหาร X X
  Day6 เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์- ลา วัลลีวิลเลจ เอาท์เล็ท - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร X X
  Day7 เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร X X
  Day8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์- ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์- เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์- ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองโฮเฮ็น ชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองคอนสแตนซ์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองคอนสแตนซ์ ประเทศเยอรมัน - ทะเลสาบโบเดนเซ - มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคอนสแตนซ์- เขตเมืองเก่า เมืองคอนสแตนซ์- วิหารคอนสแตนซ์- ซากของป้อมปราการโรมัน - กำแพงเมืองโบราณ - สะพานยุคกลาง - เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์- ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์- อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์- ขึ้น สู่ ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร์- ถ้ำน้ำแข็ง - ทิตฃลิส คลิฟ วอร์ค - เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองดิจอง - เมืองปารีส - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลี เซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์- สะพานอเล็กซานเดอร์ที่3 - ย่านเลอ มาเร่ส์- มหาวิหาร ซาเคร เกอร์- ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์- ลา วัลลีวิลเลจ เอาท์เล็ท - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : ZMUC20 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D5N (เลสโก บีเทลจุส) (
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : 10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 105,500
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com