ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : ZMUC17 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน สวิตฯ ฝรั่งเศส 8D5N (เลสโก ซีตัส) (161119)
ทัวร์ยุโรป : ZMUC17 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน สวิตฯ ฝรั่งเศส 8D5N (เลสโก ซีตัส) (161119)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 52,999
รหัสทัวร์ THZ1-TG-EU-7SEP-16NOV19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์
- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองลูเซิร์น- อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก 
- สะพานไม้ชาเปล- สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ์
- เดินทางขึ้น สู่ ยอดเขาพิลาทุส โดยรถไฟไต่เขา - ยอดเขาพิลาทุส 
- สถานีกระเชา้ลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา พิลาทุส 
- เดินทางลงจากยอดเขาพิลาทุส โดยกระเช้า ลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา 
- สถานีแฟรงค์มุนเทต - สถานีเครียงซีเรค - เมืองทิทิเช่  
- ป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - เมืองโดเนาเอส์ชินเกน- สระน้ำสีฟ้าขนาดเล็ก 
- เมืองไฟรบวร์ก ประเทศเยอรมัน - โบสถ์ใหญ่ประจำเมืองไฟรบวร์ก 
- เมืองสตราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส - สะพานปง กูรแวร์ต 
- พระราชวังโรฮัน - จัตุรัสกูเทนบูร์- มหาวิหารแห่งเมืองสตราซบูร์
- เมืองแม็ส - มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งเมืองแม็ส 
- เพลซ ดาร์ แมส - อาร์เซนอล เดอ แม็ส - เมืองแร็งส์
- มหาวิหารแห่งเมืองแร็งส์- พระราชวังโต - โบสถ์เซนต์แร็งส์
- ประตูชัยประจำเมืองแร็งส์- เมืองปารีส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
- พระราชวังแวร์ซายส์- ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล 
- จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลาน ประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด 
- ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์ เดอเลตวล 
- จัตุรัส ชาร์ล เดอ โกล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
X อาหาร X
  Day3 เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์- สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ์- เดินทางขึ้น สู่ ยอดเขาพิลาทุส โดยรถไฟไต่เขา - ยอดเขาพิลาทุส - สถานีกระเชา้ลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา พิลาทุส - เดินทางลงจากยอดเขาพิลาทุส โดยกระเช้า ลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา - สถานีแฟรงค์มุนเทต - สถานีเครียงซีเรค - เมืองทิทิเช่ ประเทศเยอรมัน - ป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - เมืองโดเนาเอส์ชินเกน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองโดเนาเอส์ชินเกน - สระน้ำสีฟ้าขนาดเล็ก - เมืองไฟรบวร์ก ประเทศเยอรมัน - โบสถ์ใหญ่ประจำเมืองไฟรบวร์ก - เมืองสตราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส - สะพานปง กูรแวร์ต - พระราชวังโรฮัน - จัตุรัสกูเทนบูร์- มหาวิหารแห่งเมืองสตราซบูร์- เมืองแม็ส - มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งเมืองแม็ส - เพลซ ดาร์ แมส - อาร์เซนอล เดอ แม็ส
อาหาร X อาหาร
  Day5 เมืองแม็ส - เมืองแร็งส์- มหาวิหารแห่งเมืองแร็งส์- พระราชวังโต - โบสถ์เซนต์แร็งส์- ประตูชัยประจำเมืองแร็งส์- เมืองปารีส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
อาหาร อาหาร X
  Day6 เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์- ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลาน ประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์ เดอเลตวล - จัตุรัส ชาร์ล เดอ โกล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร X X
  Day7 เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร X X
  Day8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์- สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ์- เดินทางขึ้น สู่ ยอดเขาพิลาทุส โดยรถไฟไต่เขา - ยอดเขาพิลาทุส - สถานีกระเชา้ลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา พิลาทุส - เดินทางลงจากยอดเขาพิลาทุส โดยกระเช้า ลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา - สถานีแฟรงค์มุนเทต - สถานีเครียงซีเรค - เมืองทิทิเช่ ประเทศเยอรมัน - ป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - เมืองโดเนาเอส์ชินเกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองโดเนาเอส์ชินเกน - สระน้ำสีฟ้าขนาดเล็ก - เมืองไฟรบวร์ก ประเทศเยอรมัน - โบสถ์ใหญ่ประจำเมืองไฟรบวร์ก - เมืองสตราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส - สะพานปง กูรแวร์ต - พระราชวังโรฮัน - จัตุรัสกูเทนบูร์- มหาวิหารแห่งเมืองสตราซบูร์- เมืองแม็ส - มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งเมืองแม็ส - เพลซ ดาร์ แมส - อาร์เซนอล เดอ แม็ส
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองแม็ส - เมืองแร็งส์- มหาวิหารแห่งเมืองแร็งส์- พระราชวังโต - โบสถ์เซนต์แร็งส์- ประตูชัยประจำเมืองแร็งส์- เมืองปารีส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์- ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลาน ประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์ เดอเลตวล - จัตุรัส ชาร์ล เดอ โกล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : ZMUC17 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน สวิตฯ ฝรั่งเศส 8D5N (เลสโก ซีตัส) (161119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : 10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 105,500
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com