ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WTG1110M แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน Mattherhorn Glacier Paradise (041219)
ทัวร์ยุโรป : WTG1110M แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน Mattherhorn Glacier Paradise (041219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 113,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-14JUN-4DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
มิลาน – ทิราโน่– นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส 
– เซนต์ มอริทซ์– อันเดอร์แมท – ชมเมือง นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส 
– พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ - นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น 
– ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท มองเทรอซ์ –เวเว่ย์ 
–โลซานน์–เจนีวา – กรุงเบิร์น –อินเทอร์ลาเค่น นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm 
- อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง –ลานหิมะ ลาเทอร์บรุนเน่น 
– อินเทอร์ลาเค่น - ฟองดูสวิสฯ- กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ 
– นั่งกระเช้าชมวิว –ลูเซิร์น –ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 
– นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ เมืองซุก– ซูริค –ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มิลาน
X X X
  Day2 มิลาน – ทิราโน่– นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เซนต์ มอริทซ์–อันเดอร์แมท – ชมเมือง นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท มองเทรอซ์ –เวเว่ย์ –โลซานน์ – ชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โลซานน์ –เจนีวา –กรุงเบิร์น –อินเทอร์ลาเค่น นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา –ถ้ำน้ำแข็ง –ลานหิมะ ลาเทอร์บรุนเน่น –อินเทอร์ลาเค่น - ฟองดูสวิสฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – นั่งกระเช้าชมวิว –ลูเซิร์น – ชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ลูเซิร์น –ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ เมืองซุก– ซูริค – ชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
อาหาร X X
  Day10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มิลาน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิลาน – ทิราโน่– นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซนต์ มอริทซ์–อันเดอร์แมท – ชมเมือง นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท มองเทรอซ์ –เวเว่ย์ –โลซานน์ – ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โลซานน์ –เจนีวา –กรุงเบิร์น –อินเทอร์ลาเค่น นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา –ถ้ำน้ำแข็ง –ลานหิมะ ลาเทอร์บรุนเน่น –อินเทอร์ลาเค่น - ฟองดูสวิสฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – นั่งกระเช้าชมวิว –ลูเซิร์น – ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ลูเซิร์น –ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ เมืองซุก– ซูริค – ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WTG1110M แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน Mattherhorn Glacier Paradise (041219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : 10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 105,500
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com