ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WTG1109M แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (181019)
ทัวร์ยุโรป : WTG1109M แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (181019)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 89,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-12JUL-18OCT19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
มิลาน – ทิราโน่–รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” - เซนต์มอริซท์/ คูร์- อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพรส พักในเมืองเซอร์แมทซ์ - นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอร์- ปราสาทชิลลอง –โลซานน์ – เจนีวา -กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า - บ่อหมี - เบิร์น - นั่งรถไฟพชิิตจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง - เลาเทอร์บรุนเน่น - น้ำตกชเตาบ์บาค –อินเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู–ลูเซิร์น - ชมเมือง - ซุก–ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค – ชมเมือง – น้ำตกไรน์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มิลาน (อิตาลี)
X X X
  Day2 มิลาน – ทิราโน่–รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” เซนต์มอริซท์/ คูร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เซนต์มอริซท์ / คูร์ -อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพรส พักในเมืองเซอร์แมทซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอร์- ปราสาทชิลลอง –โลซานน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โลซานน์ – เจนีวา -กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า - บ่อหมี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เบิร์น - นั่งรถไฟพชิิตจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง - เลาเทอร์บรุนเน่น - น้ำตกชเตาบ์บาค –อินเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู–ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ลูเซิร์น - ชมเมือง - ซุก–ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค – ชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ซูริค – น้ำตกไรน์ – สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มิลาน (อิตาลี)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิลาน – ทิราโน่–รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” เซนต์มอริซท์/ คูร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซนต์มอริซท์ / คูร์ -อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพรส พักในเมืองเซอร์แมทซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอร์- ปราสาทชิลลอง –โลซานน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โลซานน์ – เจนีวา -กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า - บ่อหมี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เบิร์น - นั่งรถไฟพชิิตจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง - เลาเทอร์บรุนเน่น - น้ำตกชเตาบ์บาค –อินเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู–ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ลูเซิร์น - ชมเมือง - ซุก–ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค – ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ซูริค – น้ำตกไรน์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WTG1109M แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (181019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com