ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WTG1108M สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (251019)
ทัวร์ยุโรป : WTG1108M สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (251019)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 75,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-2-25OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
เซนต์มอริทซ์ - คูร์
นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซีย
เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส
อันเดอร์แมท-เซอร์แมทซ์
อินเทอร์ลาเค่น - ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา
ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต-ทะเลสาบลูเซิร์น
สะพานไม้คาเปล - เวเว่ย์ - สวิสริเวียร่า
โลซานน์ – เบิร์น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มิลาน
X X X
  Day2 มิลาน – นั่งรถไฟเส้นทางเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ทิราโน – ดาวอส / คูร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 ดาวอส/คูร์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – พักเมืองเซอร์แมท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - สวิส ริเวียร่า - โลซานน์ –เบิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา –อินเทอลาเค่น – ซุก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ซุก/ แองเกิลเบิร์ก–ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – ซูริค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ซูริค – สนามบิน –กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มิลาน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิลาน – นั่งรถไฟเส้นทางเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ทิราโน – ดาวอส / คูร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ดาวอส/คูร์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – พักเมืองเซอร์แมท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - สวิส ริเวียร่า - โลซานน์ –เบิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา –อินเทอลาเค่น – ซุก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซุก/ แองเกิลเบิร์ก–ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – ซูริค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซูริค – สนามบิน –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
02 - 09 ต.ค. 62
75,900
95,800
-
75,900
-
25 ต.ค. 62 - 01 พ.ย. 62
75,900
95,800
-
75,900
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WTG1108M สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (251019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com