ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WTG0111J อิตาลี-สวิสฯ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 11 วัน (261219)
ทัวร์ยุโรป : WTG0111J อิตาลี-สวิสฯ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 11 วัน (261219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 109,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-8AUG-26DEC19
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน TG
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
–เข้าชมภายในโคลอสเซียม เขตเมืองเก่า 
– น้ำพุเทรวี่–วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน 
– เชียนเซียโน เทอร์เม่– ฟลอเรนซ์- มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิ ออเร - ปิซ่า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–เข้าชมภายในโคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่–วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เชียนเซียโน เทอร์เม่
X อาหาร อาหาร
  Day3 เชียนเซียโน เทอร์เม่– ฟลอเรนซ์- มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิ ออเร - ปิซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฟลอเรนซ์- เวนิส เมสเตร้–จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ - เวโรน่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เวโรน่า - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม - FOXTOWN OUTLET -ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ลูเซิร์น -กรินเดลวาลด์– นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 อินเทอร์ลาเค่น – มูลฮูส – ปารีส -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ปารีส – มองมาร์ต – ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล- พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์- Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day10 ปารีส –กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day11 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–เข้าชมภายในโคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่–วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เชียนเซียโน เทอร์เม่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เชียนเซียโน เทอร์เม่– ฟลอเรนซ์- มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิ ออเร - ปิซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฟลอเรนซ์- เวนิส เมสเตร้–จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ - เวโรน่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เวโรน่า - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม - FOXTOWN OUTLET -ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ลูเซิร์น -กรินเดลวาลด์– นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อินเทอร์ลาเค่น – มูลฮูส – ปารีส -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ปารีส – มองมาร์ต – ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล- พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์- Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : ปารีส –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 11
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WTG0111J อิตาลี-สวิสฯ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 11 วัน (261219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com