ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WTG0109J อิตาลี-สวิสฯ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน (061219)
ทัวร์ยุโรป : WTG0109J อิตาลี-สวิสฯ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน (061219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-6JUN-6DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์- โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า –เมสเตร้ –เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เมสเตร้–โคโม -อินเทอร์ลาเค่น –กรินเดลวาลด์– นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส –เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ –ล่องเรือแม่น้ำแซนน์- ขึ้นหอไอเฟล –เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์- โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ –วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้
X อาหาร อาหาร
  Day3 หอเอนเมืองปิซ่า –เมสเตร้ –เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า***
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมสเตร้–โคโม -อินเทอร์ลาเค่น –เดินเที่ยวชมเมือง
อาหาร อาหาร X
  Day5 อินเทอร์ลาเค่น –กรินเดลวาลด์– นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี- ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส –เข้าพระราชวังแวร์ซายย์–ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปารีส - ขึ้นหอไอเฟล –เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต –กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day8 ปารีส –กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์- โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ –วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หอเอนเมืองปิซ่า –เมสเตร้ –เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า***
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมสเตร้–โคโม -อินเทอร์ลาเค่น –เดินเที่ยวชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเค่น –กรินเดลวาลด์– นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี- ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า –ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส –เข้าพระราชวังแวร์ซายย์–ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปารีส - ขึ้นหอไอเฟล –เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ปารีส –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WTG0109J อิตาลี-สวิสฯ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน (061219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING 6 วัน 3 คืน (071219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300
ทัวร์ยุโรป : EY751 MONO SPAIN 7 วัน 4 คืน (251119)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 36,888
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com