ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WQR1209M แกรนด์อิตาลี 9 วัน (301219)
ทัวร์ยุโรป : WQR1209M แกรนด์อิตาลี 9 วัน (301219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 54,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-13SEP-30DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน QR
มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์เซสโก้- เวโรน่า 
– บ้านจูเรียส – เวนิส- เกาะเวนิส –จัตุรัสซานมาโค 
– ฟลอเรนซ์ – ชมเมือง –เมืองปิซ่า – เซียน่า
–เชียนเซียโน เทอร์เม่ – ทิโวรี่ – เนเปิ้ลส์ - ช้อปปิ้ง La Reggia Designer Outlet
–เกาะคาปรี –ล่องเรือ บลูกร็อตโต– ปอมเปอี–กรุงโรม 
– บันไดสเปน -โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
–โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ –วิหารแพนธีออน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์เซสโก้- เวโรน่า – บ้านจูเรียส – เวนิส
X อาหาร อาหาร
  Day3 เกาะเวนิส –จัตุรัสซานมาโค – ฟลอเรนซ์ – ชมเมือง
อาหาร อาหาร X
  Day4 ฟลอเรนซ์–เมืองปิซ่า – เซียน่า –เชียนเซียโน เทอร์เม่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เชียนเซียโน เทอร์เม่– ทิโวรี่ – เนเปิ้ลส์ - ช้อปปิ้ง La Reggia Designer Outlet
อาหาร อาหาร X
  Day6 เนเปิ้ลส์ –เกาะคาปรี –ล่องเรือ บลูกร็อตโต ้–เนเปิ้ลส์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เนเปิ้ลส์ – ปอมเปอี–กรุงโรม – บันไดสเปน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ –วิหารแพนธีออน –เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร X
  Day9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์เซสโก้- เวโรน่า – บ้านจูเรียส – เวนิส
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เกาะเวนิส –จัตุรัสซานมาโค – ฟลอเรนซ์ – ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ฟลอเรนซ์–เมืองปิซ่า – เซียน่า –เชียนเซียโน เทอร์เม่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เชียนเซียโน เทอร์เม่– ทิโวรี่ – เนเปิ้ลส์ - ช้อปปิ้ง La Reggia Designer Outlet
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : เนเปิ้ลส์ –เกาะคาปรี –ล่องเรือ บลูกร็อตโต ้–เนเปิ้ลส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เนเปิ้ลส์ – ปอมเปอี–กรุงโรม – บันไดสเปน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ –วิหารแพนธีออน –เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WQR1209M แกรนด์อิตาลี 9 วัน (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com