ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WQR1109Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (291219)
ทัวร์ยุโรป : WQR1109Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (291219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 76,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-12JUL-29DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน QR
มิลาน – ทิราโน่–รถไฟชมวิวสายโรแมนติก 
“เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ”- เซนต์มอริซท์/ คูร์
-อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพรส  
-พักในเมืองเซอร์แมทซ์-นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
– มองเทรอร์- ปราสาทชิลลอง –โลซานน์ 
– เจนีวา -กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า 
- บ่อหมี -เบิร์น - นั่งรถไฟพชิิตจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง 
- เลาเทอร์บรุนเน่น - น้ำตกชเตาบ์บาค –อินเทอลาเค่น 
– ชิมชีส ฟองดู–ลูเซิร์น - ชมเมือง - ซุก
–ล่องเรือชมทะเลสาบซุก - ซูริค -น้ำตกไรน์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มิลาน (อิตาลี)
X X X
  Day2 มิลาน – ทิราโน่–รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” - เซนต์มอริซท์/ คูร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เซนต์มอริซท์ / คูร์ -อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพรส - พักในเมืองเซอร์แมทซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอร์- ปราสาทชิลลอง –โลซานน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โลซานน์ – เจนีวา -กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า - บ่อหมี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เบิร์น - นั่งรถไฟพชิิตจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง - เลาเทอร์บรุนเน่น - น้ำตกชเตาบ์บาค –อินเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู–ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ลูเซิร์น - ชมเมือง - ซุก–ล่องเรือชมทะเลสาบซุก - ซูริค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ซูริค – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– มิลาน (อิตาลี)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิลาน – ทิราโน่–รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” - เซนต์มอริซท์/ คูร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซนต์มอริซท์ / คูร์ -อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพรส - พักในเมืองเซอร์แมทซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอร์- ปราสาทชิลลอง –โลซานน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โลซานน์ – เจนีวา -กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า - บ่อหมี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เบิร์น - นั่งรถไฟพชิิตจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง - เลาเทอร์บรุนเน่น - น้ำตกชเตาบ์บาค –อินเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู–ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ลูเซิร์น - ชมเมือง - ซุก–ล่องเรือชมทะเลสาบซุก - ซูริค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ซูริค – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WQR1109Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (291219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING 6 วัน 3 คืน (071219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300
ทัวร์ยุโรป : EY751 MONO SPAIN 7 วัน 4 คืน (251119)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 36,888
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com