ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WEY0407K ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (030520)
ทัวร์ยุโรป : WEY0407K ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (030520)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THW6-EY-EU-27MAR-3MAY20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EY
ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล 
จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ 
พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ดิวตี้ฟรี – ห้างลาฟาแยตต์ 
บรัสเซล (เบลเยียม) – อะตอมเมียม แมนาคินพิส 
จัตุรัสแกรนด์เพลซ – โรมอนด์ – เนเธอร์แลนด์
ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND 
ไนเมเก้นอัมสเตอร์ดัม – ซานส์ สคันส์ – กีธูร์น 
ล่องเรือหมู่บ้านมรดกโลก – โวลันดัม
เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ – ดามส์สแควร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ดิวตี้ฟรี
X อาหาร X
  Day3 ปารีส – บรัสเซล (เบลเยียม) – อะตอมเมียม – แมนาคินพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 บรัสเซล – โรมอนด์ (เนเธอร์แลนด์) – ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND - ไนเมเก้น – อัมสเตอร์ดัม
อาหาร X อาหาร
  Day5 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเพชรคอสเตอร์ไดมอนด์ – ดามส์สแควร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อัมสเตอร์ดัม ซานส์ สคันส์ – โวลันดัม – สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ – เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร X
  Day7 อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ดิวตี้ฟรี
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ปารีส – บรัสเซล (เบลเยียม) – อะตอมเมียม – แมนาคินพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บรัสเซล – โรมอนด์ (เนเธอร์แลนด์) – ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND - ไนเมเก้น – อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเพชรคอสเตอร์ไดมอนด์ – ดามส์สแควร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม ซานส์ สคันส์ – โวลันดัม – สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WEY0407K ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (030520)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com