ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WEY0407B ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (231020)
ทัวร์ยุโรป : WEY0407B ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (231020)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THW6-EY-EU-22MAY-23OCT20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EY
ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร - หอไอเฟล 
จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย บรัสเซล 
ถนนชองเอลิเซ่  พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ 
ดิวตี้ฟรี – ห้างลาฟาแยตต์ – บรัสเซล 
อะตอมเมียม – แมนาคินพิส 
จัตุรัสแกรนด์เพลซ - โรมอนด์ 
ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND
ไนเมเก้น – อัมสเตอร์ดัม โวลันดัม 
ดามส์สแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก 
ซานส์ สคันส์(หมู่บ้านกังหันลม)
ล่องเรือหมู่บ้านมรดกโลกกีธูร์น 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ดิวตี้ฟรี – ห้างลาฟาแยตต์
X อาหาร X
  Day3 ปารีส – บรัสเซล (เบลเยียม) – อะตอมเมียม – แมนาคินพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 บรัสเซล – โรมอนด์ (เนเธอร์แลนด์) – ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND – ไนเมเก้น – อัมสเตอร์ดัม
อาหาร X อาหาร
  Day5 อัมสเตอร์ดัม – ซานส์สคันส์ – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – โวลันดัม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ – สนามบิน – เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร X
  Day7 อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ดิวตี้ฟรี – ห้างลาฟาแยตต์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ปารีส – บรัสเซล (เบลเยียม) – อะตอมเมียม – แมนาคินพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บรัสเซล – โรมอนด์ (เนเธอร์แลนด์) – ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND – ไนเมเก้น – อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม – ซานส์สคันส์ – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – โวลันดัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ – สนามบิน – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WEY0407B ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (231020)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com