ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : ROMANTIC SWISS 10 DAYS (051219)
ทัวร์ยุโรป : ROMANTIC SWISS 10 DAYS (051219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 117,000
รหัสทัวร์ THD3-TG-EU-21JUN-5DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ 
-เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) 
- มงเทรอซ์- พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น 
- กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น 
-เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores 
- ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์
- ลูเซิร์น – สะพานคาเปล - ขึ้นเขาริกิ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
X X X
  Day2 ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ
X อาหาร อาหาร
  Day3 เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์- ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ลูเซิร์น – สะพานคาเปล - ขึ้นเขาริกิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์- ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ลูเซิร์น – สะพานคาเปล - ขึ้นเขาริกิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : ROMANTIC SWISS 10 DAYS (051219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING 6 วัน 3 คืน (071219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300
ทัวร์ยุโรป : EY751 MONO SPAIN 7 วัน 4 คืน (251119)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 36,888
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com