ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : QE3MXP-TG004 Romantic Trip Italy Swiss 3 Mountains อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (0
ทัวร์ยุโรป : QE3MXP-TG004 Romantic Trip Italy Swiss 3 Mountains อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (0
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-22MAY-6DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
มิลาน – แทซ – เซอร์แมท - เขาซุนนเกกา
แทซ – เจนีวา – โลซานน์ – เวเว่ย์
มองเทรอซ์ – กลาเซียร์ 3000
อินเทอร์ลาเกน-ยอดเขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
ซูก – ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-68,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – มิลาน – แทซ – เซอร์แมท
X อาหาร อาหาร
  Day3 เซอร์แมท - เขาซุนเนกกา– แทซ – เจนีวา – โลซานน์
อาหาร X อาหาร
  Day4 โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์– กลาเซียร์ 3000 – อินเทอร์ลาเกน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก – ซูริค
อาหาร X อาหาร
  Day7 ซุริค – สนามบิน
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มิลาน – แทซ – เซอร์แมท
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซอร์แมท - เขาซุนเนกกา– แทซ – เจนีวา – โลซานน์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์– กลาเซียร์ 3000 – อินเทอร์ลาเกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก – ซูริค
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซุริค – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : QE3MXP-TG004 Romantic Trip Italy Swiss 3 Mountains อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (0
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : 10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 105,500
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com