ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : QE3MXP-EK001 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (231019)
ทัวร์ยุโรป : QE3MXP-EK001 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (231019)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 47,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-EU-13JUN-23OCT19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส – เซอร์แมท – แทซ
ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์
เวเว่ย์ – โลซานน์ –  เจนีวา - เบิร์น
ลูเซิร์น – ซูริค
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 47,900-52,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้
X อาหาร อาหาร
  Day3 เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มิลาน – เซอร์แมท – แทซ
อาหาร อาหาร X
  Day5 แทซ – กลาเซีย 3000 – มองเทรอซ์– เวเว่ย์ – โลซานน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น – ลเูซริน์ – ซูริค – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day7 ดูไบ - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มิลาน – เซอร์แมท – แทซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : แทซ – กลาเซีย 3000 – มองเทรอซ์– เวเว่ย์ – โลซานน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น – ลเูซริน์ – ซูริค – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : QE3MXP-EK001 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (231019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com