ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : QE3FCO-TG019 EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (เซอร์แมต) ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป : QE3FCO-TG019 EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (เซอร์แมต) ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-6OCT-10DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม
ปราโต้-ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส – มิลาน – ทะเลสาบโคโม
เซอร์แมต – อิสระเต็มอิ่ม ณ เมืองเซอร์แมต
แทซ – เวเว่ย์ - มองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง
โลซานน์ – ดีจอง – ปารีส – หอไอเฟล
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 55,900-59,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ– โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม -ปราโต้
X อาหาร อาหาร
  Day3 ปราโต้– ฟลอเรนซ์– ปิซ่า – เมสเตร้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส – มิลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 มิลาน – ทะเลสาบโคโม – เซอร์แมต – อิสระเต็มอิ่ม ณ เมืองเซอร์แมต แทซ
อาหาร อาหาร X
  Day6 แทซ – เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ ปราสาทชลิยอง -โลซานน์– ดีจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ดีจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day8 ปารีส – สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ– โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม -ปราโต้
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปราโต้– ฟลอเรนซ์– ปิซ่า – เมสเตร้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส – มิลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มิลาน – ทะเลสาบโคโม – เซอร์แมต – อิสระเต็มอิ่ม ณ เมืองเซอร์แมต แทซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : แทซ – เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ ปราสาทชลิยอง -โลซานน์– ดีจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ดีจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ปารีส – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : QE3FCO-TG019 EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (เซอร์แมต) ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING 6 วัน 3 คืน (071219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300
ทัวร์ยุโรป : EY751 MONO SPAIN 7 วัน 4 คืน (251119)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 36,888
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com