ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : QE3BCN-EK004 KINGDOM OF SPAIN AND PORTUGUESE EGG TART สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน (25101
ทัวร์ยุโรป : QE3BCN-EK004 KINGDOM OF SPAIN AND PORTUGUESE EGG TART สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน (25101
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-EU-26JUL-25OCT19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
บาร์เซโลน่า –  เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย
เข้าชมปาร์ค กูเอล-เนินเขา Montjuïc
La Roca Village Outlet – ซาราโกซ่า
เซอร์โกเบีย – ชมรางส่งน้ำโรมัน - มาดริด
พระราชวังหลวง – พลาซ่ามายอร์
โชว์ระบำฟลามินโก้ – โทเลโด – กอร์โดบา
เซบีย่า – ฟารู – ลากอส – ลิสบอน
แหลมโรค่า – ซินทรา – เข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 55,900-59,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ - ดูไบ – บาร์เซโลน่า – เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – เข้าชมปาร์ค กูเอล
X X อาหาร
  Day3 เนินเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซ่า
อาหาร X อาหาร
  Day4 ซาราโกซ่า – เซอร์โกเบีย – ชมรางส่งน้ำโรมัน - มาดริด
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พระราชวังหลวง – พลาซ่ามายอร์– โชว์ระบำฟลามินโก้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 มาดริด – โทเลโด – เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด - กอร์โดบา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 กอร์โดบา – เซบีย่า – ฟารู
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ฟารู – ลากอส – ลิสบอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ลิสบอน – เข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day10 ดูไบ - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ดูไบ – บาร์เซโลน่า – เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – เข้าชมปาร์ค กูเอล
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เนินเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซ่า
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาราโกซ่า – เซอร์โกเบีย – ชมรางส่งน้ำโรมัน - มาดริด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังหลวง – พลาซ่ามายอร์– โชว์ระบำฟลามินโก้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มาดริด – โทเลโด – เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด - กอร์โดบา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กอร์โดบา – เซบีย่า – ฟารู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ฟารู – ลากอส – ลิสบอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ลิสบอน – เข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : QE3BCN-EK004 KINGDOM OF SPAIN AND PORTUGUESE EGG TART สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน (25101
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com