ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3ZRH-TG009 GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (031219)
ทัวร์ยุโรป : GQ3ZRH-TG009 GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (031219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 61,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-7AUG-3DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน– ยอดเขาจุงพราวด์ – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ - ซูริค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
X อาหาร อาหาร
  Day3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงพราวด์– อินเทอร์ลาเกน
อาหาร อาหาร X
  Day6 อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ - ซูริค
อาหาร อาหาร X
  Day7 ซูริค – สนามบิน
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงพราวด์– อินเทอร์ลาเกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ - ซูริค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ซูริค – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3ZRH-TG009 GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (031219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com