ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3VCE-EK002 BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES 10 วัน 7 คืน (090620)
ทัวร์ยุโรป : GQ3VCE-EK002 BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES 10 วัน 7 คืน (090620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-18FEB-9JUN20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
มิลาน – ลูเซิร์น - กรินเดอร์วาลด์
ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
วาดุซ – มิวนิค - ฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา
เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก - ปราสาทปราก 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส
X X อาหาร
  Day3 เวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ลูเซิร์น – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
อาหาร อาหาร X
  Day5 อินเทอร์ลาเคน – วาดุซ – มิวนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – Outlet – บราติสลาวา
อาหาร อาหาร X
  Day8 บราติสลาวา – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
อาหาร อาหาร X
  Day9 ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 ดูไบ - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลูเซิร์น – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเคน – วาดุซ – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – Outlet – บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : บราติสลาวา – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3VCE-EK002 BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES 10 วัน 7 คืน (090620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com