ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-TG021 Milan To Paris The Series 1 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (0
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-TG021 Milan To Paris The Series 1 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (0
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-16OCT-6DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
เบอร์กาโม - มิลาน– เมืองลูกาโน่ - วาดุซ - เซนท์กัลเลน – เมืองซุก – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเคน- ยอดเขาจุงฟราวด์ – กอลมาร์– สตาร์สบูร์ก – นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – OUTLET
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – สนามบินมิลาน - เบอร์กาโม - มิลาน
X อาหาร อาหาร
  Day3 มิลาน – เมืองลูกาโน่ - วาดุซ - เซนท์กัลเลน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เซนท์กัลเลน – เมืองซุก – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเคน
อาหาร อาหาร X
  Day5 ยอดเขาจุงฟราวด์ – กอลมาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กอลมาร์ – สตาร์สบูร์ก – นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day8 ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – OUTLET
อาหาร อาหาร X
  Day9 ปารีส – สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินมิลาน - เบอร์กาโม - มิลาน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิลาน – เมืองลูกาโน่ - วาดุซ - เซนท์กัลเลน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซนท์กัลเลน – เมืองซุก – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเคน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ยอดเขาจุงฟราวด์ – กอลมาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กอลมาร์ – สตาร์สบูร์ก – นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – OUTLET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ปารีส – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-TG021 Milan To Paris The Series 1 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (0
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : 10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 105,500
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com