ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK023 WONDERING SWITZERLAND อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS (261119)
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK023 WONDERING SWITZERLAND อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS (261119)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 43,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-EU-22SEP-26NOV19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
ดูไบ - มิลาน - เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ – กลาเซียร์ 3000 – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ -โลซานน์–เจนีวา - เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน - ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน - เบอร์กาโม - Fox Town Outlet
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ - มิลาน - เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ
X อาหาร X
  Day3 แทซ – กลาเซียร์ 3000 – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ -โลซานน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โลซานน์ –เจนีวา - เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน - ซุก
อาหาร X อาหาร
  Day5 ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน
อาหาร X อาหาร
  Day6 มิลาน - เบอร์กาโม - Fox Town Outlet -สนามบิน
อาหาร X X
  Day7 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ - มิลาน - เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : แทซ – กลาเซียร์ 3000 – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ -โลซานน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โลซานน์ –เจนีวา - เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน - ซุก
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มิลาน - เบอร์กาโม - Fox Town Outlet -สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK023 WONDERING SWITZERLAND อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS (261119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com