ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-BR001 WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (230620)
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-BR001 WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (230620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 41,900
รหัสทัวร์ THG1-BR-EU-20FEB-23JUN20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน BR
มิลาน – ซุก – ลูเซิร์น - เขาริกิ - อินเทอร์ลาเกน
เขาชิลธอร์น – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ –ไต้หวัน
X X X
  Day2 ไต้หวัน - มิลาน – ซุก – ลูเซิร์น
X อาหาร X
  Day3 ลูเซิร์น – เขาริกิ - อินเทอร์ลาเกน
อาหาร อาหาร X
  Day4 อินเทอร์ลาเกน - เขาชิลธอร์น – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
อาหาร X อาหาร
  Day5 โลซานน์ – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท – มิลาน
อาหาร X อาหาร
  Day6 มิลาน - สนามบิน
อาหาร X X
  Day7 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ –ไต้หวัน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ไต้หวัน - มิลาน – ซุก – ลูเซิร์น
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ลูเซิร์น – เขาริกิ - อินเทอร์ลาเกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อินเทอร์ลาเกน - เขาชิลธอร์น – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โลซานน์ – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท – มิลาน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มิลาน - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-BR001 WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (230620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com