ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3FCO-TG019 EUROPE CLASSIC THE SERIES 3 อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (10
ทัวร์ยุโรป : GQ3FCO-TG019 EUROPE CLASSIC THE SERIES 3 อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (10
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-6OCT-10DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม -ปราโต้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส – มิลาน – ทะเลสาบโคโม – เซอร์แมต – อิสระเต็มอิ่ม ณ เมืองเซอร์แมตแทซ – เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง -โลซานน์ – ดีจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ– โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม -ปราโต้
X อาหาร อาหาร
  Day3 ปราโต้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เมสเตร้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส – มิลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 มิลาน – ทะเลสาบโคโม – เซอร์แมต – อิสระเต็มอิ่ม ณ เมืองเซอร์แมตแทซ
อาหาร อาหาร X
  Day6 แทซ – เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง -โลซานน์ – ดีจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ดีจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day8 ปารีส – สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ– โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม -ปราโต้
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปราโต้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เมสเตร้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส – มิลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มิลาน – ทะเลสาบโคโม – เซอร์แมต – อิสระเต็มอิ่ม ณ เมืองเซอร์แมตแทซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : แทซ – เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง -โลซานน์ – ดีจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ดีจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ปารีส – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3FCO-TG019 EUROPE CLASSIC THE SERIES 3 อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (10
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : 10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 105,500
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com