ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GG02 (QR) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (261019)
ทัวร์ยุโรป : GG02 (QR) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (261019)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 79,999
รหัสทัวร์ THG10-QR-EU-18MAY-26OCT19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน QR
โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน
เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า-เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส
สะพานถอนลมหายใจ-จัตุรัสซานมาร์โค
วิหารซานมาร์โค – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี  –  สวิสสฟิงซ์ – เมืองลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – ดิจอง 
รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่-ประตูชัยปารีส 
ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 79,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)
X X X
  Day2 โรม –โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–วิหารแพนเธออน – ปิซ่า
X อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก –เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค –วิหารซานมาร์โค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมสเตร้ – มิลาน –อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พิชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป –ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์– ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองลเูซิร์น – สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต –เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ดิจอง –รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์–ล่องเรือแม่น้ำแซนน์–ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พพิธิภัณฑ์ลูฟร์– ช้อปปิ้ง
อาหาร X X
  Day9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โรม –โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–วิหารแพนเธออน – ปิซ่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก –เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค –วิหารซานมาร์โค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมสเตร้ – มิลาน –อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พิชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป –ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์– ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองลเูซิร์น – สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต –เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ดิจอง –รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์–ล่องเรือแม่น้ำแซนน์–ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พพิธิภัณฑ์ลูฟร์– ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GG02 (QR) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (261019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com