ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : EURO 6.1 อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ 7 วัน 4 คืน (271119)
ทัวร์ยุโรป : EURO 6.1 อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ 7 วัน 4 คืน (271119)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 39,999
รหัสทัวร์ THV1-EK-EU-18SEP-27NOV19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
มิลาน – เวนิส – เกาะเวนิส
– อินบรูคส์– ซาลเบิร์ก – ฮัลสตัท 
– มิวนิค– โฮเฮนชวานเกา 
– ปราสาทนอยชวานสไตน์
–แองเกิ้ลเบิร์ก- ลูเซิร์น -ทะเลสาบโคโม่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – มิลาน – เวนิส – เกาะเวนิส
X X อาหาร
  Day3 เวนิส – อินบรูคส์– ซาลเบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร X อาหาร
  Day5 มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์–แองเกิ้ลเบิร์ก (สวติเซอร์แลนด์)
อาหาร X อาหาร
  Day6 แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น -ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มิลาน – เวนิส – เกาะเวนิส
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวนิส – อินบรูคส์– ซาลเบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์–แองเกิ้ลเบิร์ก (สวติเซอร์แลนด์)
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น -ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : EURO 6.1 อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ 7 วัน 4 คืน (271119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com