ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : EK020 อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน (221019)
ทัวร์ยุโรป : EK020 อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน (221019)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 42,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-EU-12JUN-22OCT19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้
สะพานถอนหายใจ-จัตุรัสซานมาร์โค
โบสถ์ซานมาร์โค-Noventa Di Piave Designer Outlet
เมืองพิราน – จัตุรัสตาร์ตินี – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
โบสถ์เซนต์ฟรังซิส – ถ้ำโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา
สะพานมังกร - เพรเซเรน สแควร์ – ปราสาทลูบลิยานา
เมืองเบลด – โบสถ์พระแม่มารีย์ – ปราสาทเบลด
เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสเมนสแควร์
กรุงบูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง  
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ - เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้– สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
X X X
  Day3 Noventa Di Piave Designer Outlet - เมืองพิราน – จัตุรัสตาร์ตินี– โบสถ์เซนต์ปีเตอร์– โบสถ์เซนต์ฟรังซิส – ถheโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา
อาหาร X อาหาร
  Day4 เมืองลูบลิยานา - สะพานมังกร - เพรเซเรน สแควร์– ปราสาทลูบลิยานา เมืองเบลด – โบสถ์พระแม่มารีย์ – ปราสาทเบลด – เมืองกราซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสเมนสแควร์– กรุงบูดาเปสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง
อาหาร X X
  Day7 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ - เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้– สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : Noventa Di Piave Designer Outlet - เมืองพิราน – จัตุรัสตาร์ตินี– โบสถ์เซนต์ปีเตอร์– โบสถ์เซนต์ฟรังซิส – ถheโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองลูบลิยานา - สะพานมังกร - เพรเซเรน สแควร์– ปราสาทลูบลิยานา เมืองเบลด – โบสถ์พระแม่มารีย์ – ปราสาทเบลด – เมืองกราซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสเมนสแควร์– กรุงบูดาเปสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : EK020 อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน (221019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 54,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com