ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : EASY SNOW IN SUMMER TITLIS 7 วัน 4 คืน (201019)
ทัวร์ยุโรป : EASY SNOW IN SUMMER TITLIS 7 วัน 4 คืน (201019)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 50,990
รหัสทัวร์ THZ2-QR-EU-14JUL-20OCT19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน QR
ซูริค – น้ำตกไรน์– ซุค – ชมเมือง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ชมเมืองและช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า- ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ดิจอง - ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์– ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลเิซ่ – ประตูชัย – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ จัตุรัสทรอคคาเดโร พิพิธภัณฑ์ลูฟ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – โดฮา
X X X
  Day2 ซูริค – น้ำตกไรน์– ซุค – ชมเมือง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ชมเมืองและช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
X อาหาร X
  Day3 ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ดิจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ดิจอง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ปารีส
อาหาร อาหาร X
  Day5 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์– ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
อาหาร อาหาร X
  Day6 ปารีส – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลเิซ่ – ประตูชัย – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ จัตุรัสทรอคคาเดโร พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล
อาหาร อาหาร X
  Day7 โดฮา – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซูริค – น้ำตกไรน์– ซุค – ชมเมือง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ชมเมืองและช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ดิจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ดิจอง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ปารีส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์– ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ปารีส – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลเิซ่ – ประตูชัย – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ จัตุรัสทรอคคาเดโร พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : โดฮา – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : EASY SNOW IN SUMMER TITLIS 7 วัน 4 คืน (201019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com