ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : 9 วัน 6 คืน ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี (201019)
ทัวร์ยุโรป : 9 วัน 6 คืน ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี (201019)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 89,900
รหัสทัวร์ THE9-TG-EU-11-20OCT19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
ปารีส – พพิธิภัณฑ์ลูฟว์– มหาวิหารน็อทร์ดาม 
– หอไอเฟล  – ซูริค –ลูเซิร์น
- ยอดเขาจุงเฟรา– มิลาน-เวนิส 
– ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า –เซียน่า
-เซียนา–โรม – ช้อปปิ้งเอาท์เลต–โคลอสเซียม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – ปารีส (ฝรั่งเศส)
X X X
  Day2 ปารีส – พพิธิภัณฑ์ลูฟว์– มหาวิหารน็อทร์ดาม – หอไอเฟล
X อาหาร อาหาร
  Day3 ปารีส (บินภายใน) – ซูริค –ลูเซิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ยอดเขาจุงเฟรา– มิลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 มิลาน –เวนิส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เวนิส – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า –เซียน่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เซียนา–โรม – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
อาหาร อาหาร X
  Day8 โรม –โคลอสเซียม
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – ปารีส (ฝรั่งเศส)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ปารีส – พพิธิภัณฑ์ลูฟว์– มหาวิหารน็อทร์ดาม – หอไอเฟล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปารีส (บินภายใน) – ซูริค –ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ยอดเขาจุงเฟรา– มิลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มิลาน –เวนิส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เวนิส – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า –เซียน่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เซียนา–โรม – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : โรม –โคลอสเซียม
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : 9 วัน 6 คืน ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี (201019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : EURO 11 MONO SPAIN 7 DAYS (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com