ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : แกรนด์อิตาลี 9 วัน (041219)
ทัวร์ยุโรป : แกรนด์อิตาลี 9 วัน (041219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 90,000
รหัสทัวร์ THD3-TG-EU-12JUL-4DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเต้ร -เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก
-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่ เมืองปิซ่า - เที่ยวหอเอนปิซ่า
-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วน สู่นาโปลี 
-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้(พักบนเกาะคาปรี)- เกาะคาปรี
-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน 
- โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
X X X
  Day2 มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเต้ร
X อาหาร อาหาร
  Day3 เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่ เมืองปิซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วน สู่นาโปลี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้(พักบนเกาะคาปรี)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เดินทางสู่สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเต้ร
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่ เมืองปิซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วน สู่นาโปลี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้(พักบนเกาะคาปรี)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เดินทางสู่สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : แกรนด์อิตาลี 9 วัน (041219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : 10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 105,500
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com