ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน 7 คืน (221020)
ทัวร์ยุโรป : อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน 7 คืน (221020)
เส้นทาง ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ราคาเริ่มต้น 74,900
รหัสทัวร์ THE9-TK-EU-24APR-22OCT20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TK
เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย)
ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลุบเบลียน่า
ซาเกรบ (โครเอเชีย) - อุทยานพลิตวิเซ่
ซาร์ดาร์ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปลิท
สตอน - ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน
ดูบรอฟนิค - โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา)
ซาราเยโว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพมหานคร
X X X
  Day2 อิสตันบูล – เวนิส
X อาหาร อาหาร
  Day3 ถ้ำโพสทอยน่า – ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เมืองลุบเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองลุบเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย) - ซาเกรบ (เมืองหลวงโครเอเชีย) - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาดาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ซิบินิค – โทรเกียร์ - สปลิท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 สตอน - ดูบรอฟนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 โมสตาร์ (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ซาราเยโว - อิสตันบูล
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล – เวนิส
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ถ้ำโพสทอยน่า – ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เมืองลุบเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองลุบเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย) - ซาเกรบ (เมืองหลวงโครเอเชีย) - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาดาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซิบินิค – โทรเกียร์ - สปลิท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สตอน - ดูบรอฟนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : โมสตาร์ (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ซาราเยโว - อิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน 7 คืน (221020)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com