ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : สวิส พาโนรามา 9 วัน (061219)
ทัวร์ยุโรป : สวิส พาโนรามา 9 วัน (061219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 111,000
รหัสทัวร์ THD3-TG-EU-22JUN-6DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
ซูริค - ลูเซิร์น- หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์- BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ - แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) -ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวติเซอร์แลนด์)
X X X
  Day2 ซูริค - ลูเซิร์น- หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์
X อาหาร อาหาร
  Day3 ซังต์มอริทซ์- BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวติเซอร์แลนด์)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซูริค - ลูเซิร์น- หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซังต์มอริทซ์- BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : สวิส พาโนรามา 9 วัน (061219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : 10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 105,500
ทัวร์ยุโรป : Paris เชอแตม 6 วัน (071219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : Mono Swiss Meet Jungfrau 7 Days (051219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 57,300

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com